Logo 112Press

Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) do 23 september 2021, 21:10

CO2-uitstoot gemeente Ede in 2020 met 13% gedaald

EDE – Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is niet alleen voor inwoners en bedrijven een grote klus, maar ook voor gemeente Ede. Daarom werkt de gemeente aan een ambitieuze doelstelling voor haar CO2-uitstoot: een vermindering van 15% in 2023. De CO2-uitstoot is in 2020 al met 13% gedaald.

De CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie was in 2019 net zoveel als het jaarlijkse elektragebruik van bijna 2.548 huishoudens. Dat is 4.675 ton CO2-uitstoot. Dit is sinds eind 2020 teruggebracht naar 4076 ton. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektraverbruik van 326 huishoudens.

Inwoners en ondernemers inspireren

‘We hebben stevige doelstellingen geformuleerd om Ede energieneutraal te maken. Als we inwoners en ondernemers in gemeente Ede willen aanzetten tot verandering, dan moet je je eigen ‘huis’ ook op orde hebben. Daarom ben ik blij dat we goed op koers liggen om onze eerste doelstelling te behalen. We zitten in de kopgroep van Nederlandse gemeenten, want we zijn als twaalfde gemeente gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.’, aldus wethouder Geert Ritsema.

Hoe is dit gelukt?

De footprint van de gemeente was in 2020 fors kleiner dan in 2019. Natuurlijk speelt het thuiswerken vanwege de coronacrisis hierbij een rol. Er waren echter ook een aantal andere grote klappers op het gebied van CO2-besparing:

  • Energiemonitoring bracht aan het licht dat warmte door een koelinstallatie werd weggekoeld in een gemeentelijk gebouw. De koelinstallatie staat sindsdien in de winter uit. Dit leverde een besparing op van 30.000 kuub gas;
  • Er kwamen nieuwe, duurzamere computers op de werkplekken;
  • Aansluiting van het Raadhuis op het warmtenet;

Andere manieren waarop CO2 wordt bespaard zijn het overschakelen van de openbare verlichting op LED lampen, het plaatsen van zonnepanelen, het verduurzamen van het wagenpark, verminderen van zakelijke kilometers en het meenemen van duurzaamheid in het inkoopbeleid.

Vooruitblik

In 2021 voert de gemeente een aantal EED (Energy Efficiency Directive) maatregelen uit om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, zoals:

  • Het verledden van de binnenverlichting in gemeentelijke gebouwen;
  • Optimalisatie van liften;
  • Duurzame dakrenovatie Raadhuis.

CO2-Prestatieladder certificaat

De CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie wordt gemeten met de CO2-prestatieladder. De gemeente Ede behaalde in januari 2021 het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en is sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Lees het meest recente Barneveld Magazine

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Barneveld

Volg ons

Volg ons