Redactie lokaal 0 reactie(s) wo 25 augustus 2021, 15:16

Dit is wat een letselschadebureau voor u kan betekenen na een ongeval op uw werk

Laatst bijgewerkt: woensdag 15:16 uur

Slachtoffers van letselschade zijn zich er vaak niet van bewust dat zij tegen hun werkgever een vordering kunnen instellen wegens een ongeval op het werk, hetgeen gewoonlijk een vordering bij de verzekeringsmaatschappij van de werkgever impliceert. Wij begrijpen dat dit vaak een lastige of moeilijke beslissing kan zijn, maar de meeste werkgevers zullen een claim verstandig afhandelen door deze door te geven aan hun verzekeraars. U zult niet worden gestraft voor het indienen van een claim. Vergeet niet dat dit de reden is waarom een aansprakelijkheidsverzekering bestaat. Lees hier wat een letselschadebureau voor u kan betekenen in deze situatie.

Verplichtingen van een werkgever
Werkgevers hebben de wettelijke plicht om hun werknemers veilig te houden, onder meer door te zorgen voor een veilige werkplek en een veilig werksysteem. De plichten van de werkgever omvatten het volgende:

 • het uitvoeren van de juiste risico-evaluaties;
 • voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen;
 • apparatuur en machines adequaat onderhouden;
 • de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften handhaven;
 • passende opleiding geven;
 • ervoor zorgen dat de werkplek vrij is van gevaren, zoals het morsen van vloeistoffen.

Soorten letselschade ongevallen
Er zijn vele soorten ongevallen die zich op de werkplek voordoen. Slachtoffers van letselschade kunnen ernstig letsel oplopen als gevolg van een slechte werkomgeving. Voorbeelden van oorzaken zijn:

 • Vallen van hoogte – daken of steigers
 • Verwondingen door bewegende voertuigen of machines
 • Ongevallen door uitglijden en struikelen
 • Ongevallen bij manueel hanteren en tillen
 • Brandwonden
 • Elektrocutie verwondingen
 • Verlies van ledematen, vingers of tenen

Helaas nemen sommige werkgevers niet de juiste voorzorgsmaatregelen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen totdat iemand een schadeclaim indient. Door een schadeclaim in te dienen en de aandacht te vestigen op slechte praktijken kunt u ervoor zorgen dat iemand anders niet hetzelfde overkomt.

Hoeveel schadevergoeding kan ik eisen voor een arbeidsongeval?
Hoeveel schadevergoeding u kunt claimen voor een arbeidsongeval varieert door verschillende factoren. Deze factoren zijn onder andere hoe ernstig uw arbeidsongeval is, of u vrij moet nemen van het werk om te herstellen en zo ja, voor hoe lang, wie nog meer getroffen kan worden door uw arbeidsongeval, zoals familieleden, enzovoort.

De beste manier om een goed idee te krijgen van het bedrag dat u zou kunnen ontvangen, is een gratis eerste telefonisch consult met een letselschadebureau, zodat zij uw situatie goed kunnen beoordelen. Zij kunnen u ook adviseren over wat de exacte hoogte is van uw schadevergoeding.

Geen twee arbeidsongevallen, net zomin als alle andere letselschadezaken, zijn ooit hetzelfde, verwondingen kunnen op papier gelijkaardig lijken, maar in werkelijkheid kunnen de pijn en het lijden van mensen totaal verschillend zijn, plus een prognose die door de medische deskundige wordt voorspeld, kan niet bekend zijn wanneer een vordering voor het eerst wordt ingesteld. Pas wanneer al het medische bewijsmateriaal is verkregen, kan een realistische schatting worden gegeven.

Bij het berekenen van een letselschadeclaim of een claim voor een arbeidsongeval, zoals we hier bespreken, worden twee hoofdonderdelen in aanmerking genomen, namelijk algemene schade en bijzondere schade.

Wat moet ik doen als ik een arbeidsongeval heb gehad?

 • Vul zo snel mogelijk een arbeidsongeval rapport in.
 • Maak, indien mogelijk, foto’s van de plaats van het ongeval en van uw verwondingen.
 • Noteer de namen en contactgegevens van eventuele getuigen.
 • Neem contact op met een gespecialiseerde letselschade advocaat voor advies.

Als u in de afgelopen 3 jaar een arbeidsongeval heeft gehad of uw gezondheid is verslechterd als gevolg van uw werk, kan een letselschadebureau adviseren of u een claim kunt indienen. Zij beantwoorden al uw vragen, van ‘’wat is letselschade?’’ tot de hoogte van uw schadevergoeding.

Een letselschadebureau heeft een ervaren team van letselschade professionals die u kan bijstaan bij het succesvol verhalen van schade voor het letsel dat u opgelopen heeft op het werk.

Zelfs als uw werkgever niet toegeeft dat hij schuld heeft aan uw ongeval, moet u toch met ons praten, omdat het vaak mogelijk is om een minnelijke schikking te treffen zonder een erkenning van aansprakelijkheid.

Deel dit artikel

Lees het meest recente Barneveld Magazine

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Barneveld

Volg ons

Volg ons