Logo 112Press

Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) zo 12 september 2021, 3:45

Grotere capaciteit milieustraat Otelaarseweg

BARNEVELD – Milieustraat Otelaar wordt te klein. Daarom is afgelopen tijd onderzoek gedaan naar mogelijke locaties om milieustraat Otelaar uit te breiden en te vernieuwen. Vier locaties met een centrale ligging en goede bereikbaarheid in de gemeente zijn nader onderzocht. Na het vergelijken van de opties komt de huidige locatie aan de Otelaarseweg als de beste uit de bus.

Eerder leek de Otelaarseweg niet geschikt wegens te weinig plek en geen mogelijkheid om extra grond bij te kopen. Maar door de ruimte op de milieustraat in de hoogte te gebruiken, is uitbreiding van de capaciteit op de huidige locatie wel mogelijk. Met verhoogde bordessen is daaronder plek voor opslag. Zo ontstaat op het terrein ruimte voor meer rijbanen en een grotere wachtstrook voor bezoekers. Bezoekers kunnen dan gemakkelijker doorrijden. Een uitgangspunt daarbij was dat de mensen die moeten wachten het verkeer op de Otelaarseweg niet hinderen. De verwachting is dat met de nieuwe opzet aan dit uitgangspunt voldaan gaat worden.

Stappen in locatie onderzoek
Omdat uitbreiding van de milieustraat op de huidige locatie eerder niet mogelijk leek, stemde de raad op 17 juni 2020 in met een verkenning van de verplaatsing van de milieustraat (raadsbesluit 637). In deze verkenning zijn tien mogelijke locaties bekeken. Al deze locaties hadden een centrale ligging in de gemeente Barneveld. Na een eerste selectie waarbij vooral is gekeken naar bereikbaarheid, bleven vier locaties over. Die zijn vervolgens vergeleken op verschillende onderdelen die voor een goede milieustraat belangrijk zijn. Omdat geen van de vier locaties op alle onderdelen het beste scoorde zijn de scores op onderdelen gewogen. Vanuit de kennis en ervaring van milieustraten en informatie uit de Barneveldse situatie kwam naar voren dat de belangrijkste onderdelen voor de locatiekeuze van de milieustraat in Barneveld zijn: de ligging ten opzichte van omgeving, de mogelijkheid om binnen het bestemmingsplan een milieustraat te realiseren, de ruimtelijke inpassing, de beschikbare ruimte, kosten en synergie met de gemeentelijk opslag aan de Otelaarseweg en de gemeentewerf. De locatie aan de Otelaarseweg komt daarbij het beste uit de bus. De ligging in de omgeving is goed, door in de hoogte te werken is er voldoende ruimte beschikbaar voor uitbreiding en er is een duidelijk en financieel voordeel door samenwerking met de gemeentelijk opslag aan de Otelaarseweg en de gemeentewerf die vlakbij aan de Kallenbroekerweg ligt.

Noodzaak voor uitbreiding milieustraat
Door het groeiende aantal bezoekers afgelopen jaren is de milieustraat Otelaar te klein geworden. Dat zorgt voor wachtrijen en onveilige verkeerssituaties op de Otelaarseweg. Door de bouw van nieuwe wijken in de gemeente worden de komende jaren nog meer bezoekers verwacht. De milieustraat kan deze groei niet aan. Daarnaast werkt de gemeente komende jaren aan betere afvalscheiding. Om komende jaren meer grondstoffen gescheiden te kunnen inleveren op de milieustraat is ook meer plek nodig.

Lees het meest recente Barneveld Magazine

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Barneveld

Volg ons

Volg ons