Logo 112Press

Redactie zakelijk 0 reactie(s) di 21 september 2021, 3:18

Hoe religie gokken, casino’s en sportweddenschappen afkeurt

Natuurlijk vind je in gemeenten als Amersfoort best wel casino’s en speelautomatenhallen, maar het aantal gokgelegenheden is in de Gelderse Vallei toch relatief beperkt. Volgens sommigen heeft dit een historisch-culturele oorsprong en heeft het er onder andere mee te maken dat de Gelderse Vallei in de Bijbelgordel ligt, met een relatief groot aantal protestant-christenen. Mogen christenen dan niet op voetbal wedden en denken andere religies er net hetzelfde over? We zochten het voor je uit.

Christendom en gokken
Gokken en casino’s zijn niet expliciet door de Bijbel verboden. Het woord ‘gokken’ komt zelfs niet eens in de Bijbel voor, maar casino’s zijn ook pas na de totstandkoming van de Bijbel groot geworden. Toch is er wel degelijk een christelijke visie op gokken in de Bijbel terug te vinden. Spreuken 16, vers 33 schrijft dan ook: “Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den Heere.” Ook uit een aantal andere Bijbelse principes kunnen we afleiden dat God gokken als een zonde aanschouwt. 

Exodus 20:3 bepaalt bijvoorbeeld dat men geen andere goden mag aanbidden. Voor velen is gokken en de loterij dan ook als een god waar ze dagelijks aan denken. Exodus 20:15 bevat dan weer het verbod op stelen. Onder meer Dr. G. Campbell Morgan schreef in zijn werk De Tien Geboden dat gokken eigenlijk stelen is, omdat de organisator geld ontvangt waarvoor geen eerlijk werk is verricht. Hebreeën 13:5 schrijft dan weer voor dat de mens zijn wandel er een moet zijn zonder geldgierigheid, terwijl Exodus 20:17 voorschrijft dat men niet mag willen hebben wat van een ander is. In het casino wint men altijd geld van een ander en niet van een casino. Er zijn met andere woorden heel wat christelijke bezwaren tegen gokken en casino’s.

Monotheïstische godsdiensten over gokken
Het afkeuren of verbieden van gokken is kenmerkend voor monotheïstische godsdiensten. Niet alleen in het christendom zijn er bezwaren tegen gokken, maar ook binnen het jodendom. Binnen het jodendom wordt gokken bijvoorbeeld als een zonde beschouwd, hoewel er net als binnen het christendom geen duidelijk formeel verbod is. De Talmoed heeft er dan ook een aantal interessante ideeën over. 

Ook binnen de islam is gokken niet toegestaan. Hier is het verbod bovendien veel formeler en duidelijker dan binnen het christen- en jodendom. Volgens de oelama was de profeet Mohammed dan ook tegen iedere vorm van gokken gekant. Desondanks wordt er binnen de islamitische cultuur wel degelijk eens gegokt, ook in het verleden. Bijvoorbeeld dierenwedrennen zijn historisch gezien altijd populair geweest binnen de islamitische cultuur. Dat het wordt gedaan, wil echter nog niet zeggen dat het is toegestaan. Zelfs in deze moderne tijden wordt er al eens illegaal gegokt.

Andere godsdiensten keuren gokken minder duidelijk af
Toch zijn er ook religies waar het verbod op gokken minder duidelijk is. Binnen het hindoeïsme is het bijvoorbeeld al iets moeilijker om een antwoord te vinden. Hier wordt de visie op gokken grotendeels bepaald door de ideeën over het karma en de reïncarnatie, waardoor gokken niet is toegestaan als dit een nadelig effect heeft. Gokken wordt in de praktijk enigszins toegestaan, bijvoorbeeld tijdens de Divali, maar anderzijds is overdaad absoluut te voorkomen. Binnen het boeddhisme gelden er gelijkaardige principes. Gokken op een recreatief niveau kan, maar voor hebzucht en gokverslavingen is er geen plaats. En dat is hoe ook hoe we er in onze hedendaagse samenleving over denken.

Lees het meest recente Barneveld Magazine

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Barneveld

Volg ons

Volg ons