Redactie lokaal 0 reactie(s) wo 22 september 2021, 20:52

Vergoeding voor aanleg van kruidenrijke akkerranden

Laatst bijgewerkt: woensdag 20:52 uur
SCHERPENZEEL – Veel kruiden en bloemen langs de akkerranden is goed voor de biodiversiteit en vergroot de aantrekkelijkheid van het buitengebied in Scherpenzeel. Agrariërs en particuliere eigenaren dragen met kruidenrijke akkerranden bij aan een aantrekkelijk en natuurlijk landschap. Door randen kruidenrijk te maken door inzaai van aantrekkelijke zadenmengsels wordt het buitengebied aantrekkelijker voor mensen, vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Beheerpakket voor bloem- en kruidenrijke akkerranden
Het Collectief Veluwe biedt een beheerpakket voor bloem- en kruidenrijke akkerranden. Dit is een vergoeding die misgelopen inkomsten verrekend. Er zijn verschillende pakketten afhankelijk van het soort natuur en dier. De coördinatoren van het Collectief Veluwe kijken samen met boeren en particuliere grondeigenaren wat het beste toegepast kan worden in het gebied.

Voordelen kruidenrijke akkerranden
Een kruidenrijke akkerrand biedt onder andere een broedgebied aan vogels en een leef- en schuilgebied voor veel verschillende diersoorten zoals vogels, zoogdieren en insecten. Bovendien zorgen alle randen samen met overige natuurgebieden ervoor dat dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

De aanwezigheid van meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied helpt bij de natuurlijke bestrijding van plagen zoals de eikenprocessierupsplaag. Daarnaast geven bloeiende akkerranden het landschap kleur, en zorgen daarmee voor een aantrekkelijk buitengebied.

Meedoen?
Wilt u meedoen? Boeren en particuliere grondeigenaren die minimaal 750 m2 met een kruidenrijk mengsel willen inzaaien vragen wij voor vrijdag 15 oktober 2021 contact op te nemen met Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe. Contactpersoon is Hans Veurink, te bereiken via [email protected]

Deel dit artikel

Lees het meest recente Barneveld Magazine

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Barneveld

Volg ons

Volg ons